Aceptar Más Información

Español | English | Català
 
Concepción Arenal, 94
08027 Barcelona (España)
Tel. (+34) 93 349 14 90
[email protected]Solucions BTB - Empreses representades

Encoders rotatius incrementals i absoluts
Encoders lineals incrementals i absoluts
Encoders de tracció per cable
actuadors rotatius
Visualitzadors de posició
Conversors i interface de senyal
acoblaments
accessoris
Productes especials productes

Visualitzadors de cotes
Posicionadors d'eix
Controls numèrics de propòsit general
Interface Home - Màquina HMI
Servomotors i accionaments Brushless
Gestió maquinària d'Energia solar
Delta robot

HEIDENHAIN (FARRESA)

Equips de mesura
regles òptiques
palpadors
Visualitzadors de cotes
Controls Numèrics per màquina eina


AXOR

Motors i sevomotores Brushless
Accionaments per servomotors


LOGAN

Transductors de posició
Encoders incremetales i absoluts
Regles òptiques i magnètiques

SBC

Motoes Brushless
Drivers Brushless